Przypomnijmy, że od 1 lipca 2020 r., czyli odkąd weszła w życie nowa matryca stawek VAT, dostawy drewna opałowego są objęte podstawową stawką 23 proc. Polska mogłaby ją obniżyć do 8 proc., nie naruszając unijnej dyrektywy VAT, ale taka zmiana nie jest planowana.
W wyroku z 3 lutego 2022 r. (sygn. C-515/20) Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że państwa członkowskie mogą obniżyć stawkę podatku dla dostaw jakiegokolwiek drewna, które może być wykorzystane do celów opałowych. Ważne jedynie, aby nie naruszyły zasady neutralności podatkowej. Na obniżkę zdecydowały się m.in. Niemcy.