Miasto nie zgadza się nie tyle z przepisami, ile z ich wykładnią prezentowaną zarówno w interpretacjach podatkowych, jak i wyrokach sądów administracyjnych. Uważa, że jest ona niezgodna z konstytucją.
W zasadzie problem dotyczy jedynie najmu komunalnych lokali użytkowych, bo najem lokali mieszkalnych jest zwolniony z VAT.