Ustawa odraczająca termin wejścia w życie przepisów pozwalających na tworzenie grup VAT z 1 lipca br. na 1 stycznia 2023 r. jest już w Senacie.

W Polskim Ładzie założono, że grupy VAT będą mogły powstawać już od 1 lipca br. Eksperci wskazywali jednak, że przepisy wymagają doprecyzowania. Mówił o tym m.in. w wywiadzie dla DGP Roman Namysłowski, doradca podatkowy i partner zarządzający CRIDO (patrz „Są wątpliwości dotyczące grup VAT”, DGP nr 65/2022).
Ostatecznie Ministerstwo Finansów zaproponowało przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów o grupach VAT – z 1 lipca br. na 1 stycznia 2023 r. Taka zmiana została wprowadzona w uchwalonej już przez Sejm ustawie o automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową.
Obecnie ustawa ta jest w Senacie (druk nr 701). We wtorek pracowała nad nią senacka komisja budżetu i finansów publicznych. W trakcie posiedzenia biuro legislacyjne Senatu zgłosiło zastrzeżenia co do trybu wprowadzenia przepisów o grupach VAT do ustawy o automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową.
W związku z tymi zastrzeżeniami (natury konstytucyjnej) senatorowie postanowili nie podejmować decyzji w sprawie zmiany przepisów o grupach VAT do czasu przedstawienia stanowiska przez rząd na plenarnym posiedzeniu Senatu.
Zmiany zaproponowane przez MF dotyczące grup VAT nie ograniczają się tylko do terminu wejścia ich w życie. Dotyczą również ewidencji, którą będą musieli prowadzić członkowie grupy VAT.
Nowelizacja zobowiązuje ministra finansów do udostępnienia wzoru takiej ewidencji na elektronicznej platformie usług administracji publicznej. Ma on również określić w rozporządzeniu szczegółowy zakres danych, jakie członkowie grup VAT będą musieli wykazywać w tej ewidencji.
Przypomnijmy, że członkowie grupy VAT nie będą musieli wystawiać faktur w odniesieniu do czynności realizowanych wewnątrz grupy, czyli na rzecz jej uczestników. Będą musieli natomiast prowadzić odrębną ewidencję, w której będą wykazywać czynności (dostawy towarów i świadczenie usług) wykonywane na rzecz innego członka tej samej grupy VAT. Ewidencję trzeba wysyłać do organów podatkowych.
– Samo odroczenie wejścia w życie regulacji dotyczących grup VAT oceniam pozytywnie, ale nowelizacja nie odpowiada na zgłaszane już wcześniej MF wątpliwości podatników dotyczące np. konstrukcji grup VAT – komentuje Maciej Dybaś, doradca podatkowy i partner w CRIDO.
Zwraca uwagę, że obecne przepisy (w wersji wynikającej z Polskiego Ładu) nie pozwalają na stworzenie grupy VAT, jeżeli podmiot, który chciałby ją utworzyć, ma pośredni, a nie bezpośredni (co najmniej 50-proc.) udział w kapitale spółki powiązanej. Taki wymóg ogranicza grono spółek, które mogłyby tworzyć grupy. Przyjęta przez Sejm nowelizacja tego warunku nie zmienia.
Wątpliwości – jak dodaje Maciej Dybaś – budzi również zakładany sposób rozliczeń w grupach, w tym na wypadek utraty statusu grupy VAT w trakcie okresu rozliczeniowego. ©℗
Etap legislacyjny
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową – przyjęta przez Sejm, procedowana przez Senat