Nie chodzi o miejsce prowadzenia działalności przez usługodawcę, tylko przez usługobiorcę. Zasadą jest bowiem, że jeżeli firma będąca usługobiorcą ma stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w innym kraju, to tu także świadczący usługę powinien odprowadzić VAT. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony, to VAT należy się państwu, w którym usługobiorca ma swoją siedzibę.
Welmory i Dong Yang