Na początku grudnia br. Rada ECOFIN osiągnęła porozumienie w zakresie reformy stawek VAT. Przewidujemy, że dyrektywa wprowadzająca tę reformę wejdzie w życie w połowie 2022 r. – powiedział PAP minister finansów Tadeusz Kościński.

„W nadchodzącym roku, podobnie jak w ubiegłych latach, resort finansów będzie stawiał na potrzeby klientów, którzy są w centrum naszej uwagi. Dążymy do tego, by rozwiązania podatkowe poprawiały komfort życia w Polsce i były silnym impulsem wpływającym na szybki rozwój gospodarczy naszego kraju” – powiedział PAP Kościński.

Jak zaznaczył, w przyszłym roku resort finansów czekają wyzwania związane ze zmianami podatkowymi w obszarze międzynarodowym.

„Na początku grudnia br. Rada ECOFIN osiągnęła porozumienie w zakresie reformy stawek VAT. Przewidujemy, że dyrektywa wejdzie w życie w połowie 2022 r. Stworzy ona bardziej elastyczne możliwości wspierania istotnych sektorów polityki społeczno-gospodarczej i reagowania na sytuacje kryzysowe (jak np. rosnąca inflacja czy kryzys spowodowany trwającą pandemią) za pomocą stawek VAT, które są istotnym narzędziem polityki podatkowej. Będziemy pracować nad zaimplementowaniem tej dyrektywy do krajowego porządku prawnego” – powiedział Tadeusz Kościński.

Dodał, że w przyszłym roku Ministerstwo Finansów będzie kontynuować współpracę z Komisją Europejską nad pakietem „VAT in Digital Age”, którego celem jest modernizacja systemu VAT i lepsze jego dostosowanie do gospodarki cyfrowej.

„Priorytetowymi działaniami naszego resortu w 2022 roku będą również negocjacje nad zmianą dyrektywy energetycznej. Z ostrożnością podchodzimy do przedłożonego przez Komisję Europejską projektu dyrektywy. Wdrożenie proponowanych rozwiązań będzie stanowić szansę rozwojową dla państw członkowskich, ale dla niektórych, w tym dla Polski, będzie jednak dużym wyzwaniem ekonomiczno-społecznym” – powiedział PAP minister finansów.

Wskazał także, że ważnym z punktu widzenia MF działaniem będzie finalizacja prac związanych z projektem BEPS 2.0. (chodzi o zapobieganie szkodliwym praktykom podatkowym) na poziomie OECD oraz rozpoczęcie prac nad implementacją postanowień wynikających z tego projektu na poziomie UE. W opinii Kościńskiego projekt BEPS 2.0. wprowadza istotne zmiany w międzynarodowym prawie podatkowym, a prace nad postanowieniami tego projektu są wyzwaniem dla administracji skarbowych wszystkich sygnatariuszy.

„Patrząc pod kątem naszej polityki budżetowej priorytetem na nadchodzący rok, a także kolejne lata, jest zapewnienie stabilnych finansów publicznych, które pozwalają nam podejmować działania proinwestycyjne i kontynuować dotychczasowe ważne społecznie programy rządowe. W 2022 r. rozpoczniemy wdrażanie Podatkowego Polskiego Ładu. To historyczna obniżka podatków i wiele rozwiązań dla przedsiębiorców” – stwierdził Tadeusz Kościński.

Zaznaczył, że w ramach wdrażania Polskiego Ładu resort będzie wydawał objaśnienia podatkowe i interpretacje ogólne oraz prowadził webinaria i szkolenia.

„W nadchodzącym roku skupimy się również na dalszym rozwoju zdalnych kanałów kontaktu z naszymi klientami. Będziemy rozwijać e-Urząd Skarbowy, w przyszłym roku nastąpi jego pełna integracja z usługą Twój ePIT. Wprowadzimy też automatyzację zwrotów nadpłat podatku z PIT. Będziemy uruchamiać kolejne e-usługi i upraszczać komunikację z podatnikami” – zapowiedział Kościński.

Stwierdził także, że resort planuje zmiany, których celem jest ułatwienie wykonywania obowiązków podatkowych.

„We własnym zakresie wprowadzamy nowe rozwiązania m.in. e-fakturowanie. W 2022 r. uruchamiamy Krajowy System e-Faktur. Zmianie ulegnie m.in proces wystawiania oraz odbierania faktur, uproszczone i odbiurokratyzowane zostaną przepisy dotyczące fakturowania. Zaoferujemy również usługę przechowywania i archiwizowania faktur dla podatnika. Krajowy Systemu e-Faktur umożliwi skuteczniejsze przeciwdziałanie nieprawidłowościom w obszarze podatków, nie tylko w zakresie podatku VAT, podatku akcyzowego ale również w podatkach dochodowych. W przyszłym roku korzystanie z systemu e-Faktur będzie dobrowolne. W 2023 r. planujemy wprowadzenie powszechnego fakturowania elektronicznego w Polsce” – powiedział minister finansów.

Zapowiedział także prace nad kolejnym pakietem upraszczającym rozliczanie przez podatników podatku VAT, czyli SLIM VAT 3.

„Poprzednie pakiety, czyli SLIM VAT i SLIM VAT 2 z powodzeniem wprowadziły wiele rozwiązań korzystnych dla podatników. Chcemy kontynuować rozpoczęty cykl i realizować kolejne postulaty zgłaszane przez podatników. Likwidowanie nadmiarowych obowiązków i upraszczanie stosowania przepisów ma niezwykle pozytywny wpływ na prowadzenie biznesu w Polsce. Pozwala ograniczyć czas poświęcany na rozliczanie podatku i wyeliminować w pewnym zakresie spory między podatnikiem a organem podatkowym. Wkrótce przedstawimy opinii publicznej kierunki proponowanych zmian, jakie planujemy wprowadzić pakietem SLIM VAT 3” – powiedział Tadeusz Kościński.