Ma to związek z nowym systemem fakturowania, który zostanie wprowadzony 1 stycznia 2022 r. nowelizacją z 29 października 2021 r. ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2076). Dzięki niemu podatnicy będą mogli wystawiać i przesyłać nabywcom ustrukturyzowane faktury za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).
Początkowo rozwiązanie to ma być dobrowolne, a nabywca (odbiorca faktur) będzie musiał się na nie zgodzić. Nadal będzie można wystawiać faktury tradycyjnie, czyli na papierze lub elektronicznie.