Sprawa dotyczyła komornika sądowego, który wystąpił o interpretację indywidualną, bo nie zgadzał się z interpretacją ogólną ministra z 9 czerwca 2015 r. (sygn. PT1.050.1.2015.LJU.19), zgodnie z którą czynności sądowe i egzekucyjne komorników podlegają VAT.
Zwrócił uwagę na to, że minister nie wskazał w interpretacji ogólnej, jak powinien być w tym wypadku naliczany VAT. Sam uważał, że podatek od opłat egzekucyjnych powinien być doliczany, a więc właściwa jest metoda „od sta”, a nie „w stu”. Tłumaczył, że kwota opłaty jest pobierana od kwoty wyegzekwowanego roszczenia pieniężnego. Komornik przekazuje wierzycielowi kwotę wyegzekwowanej wierzytelności pomniejszoną o opłatę wraz z VAT. Podatek powinien być więc doliczany do opłaty.