Na razie nie pojawiło się jej pisemne uzasadnienie, ale daje ona nadzieję wielu kuratorom, nie tylko procesowym, na korzystne rozstrzygnięcie ich podatkowego problemu.
Pisaliśmy o nim w artykule „VAT zniechęca prawników do bycia kuratorem” (DGP nr 103/2021). Zwróciliśmy wtedy uwagę na to, że sądy podwyższają o VAT wynagrodzenie adwokatów i radców prawnych, gdy pełnią oni funkcję pełnomocnika z urzędu. Wynika to bowiem wprost z przepisów wykonawczych – rozporządzeń ministra sprawiedliwości.