To oznacza, że w wynagrodzeniu kuratora sądowego jest już zawarta kwota podatku od towarów i usług, którą trzeba odprowadzić do urzędu skarbowego. Podatek jest więc liczony metodą „w stu”.
‒ Obniżenie wynagrodzenia kuratora o VAT, które i tak jest niskie, bo wynosi 40 proc. wynagrodzenia radcy prawnego z urzędu, zniechęca prawników do podejmowania się takiej funkcji, co powoduje przewlekłość postępowań – mówi dr Agnieszka Zając, radca prawny, doradca podatkowy z Gdańska.