Wytyczne te mają związek z obowiązującą od 1 lipca br. nowelizacją ustawy o VAT (tzw. pakiet VAT e-commerce). Zmienił się wtedy sposób rozliczania podatku w zakresie internetowej sprzedaży klientom z krajów UE. Pojawiły się procedury szczególne.
Jedna z nich jest związana z punktem kompleksowej obsługi (One Stop Shop – OSS). Powstała ona z rozszerzenia małego punktu kompleksowej obsługi (MOSS). Dzięki tej procedurze podatnik rozlicza zagraniczny VAT w jednym kraju, natomiast krajowy fiskus przekaże pobraną daninę administracji podatkowej właściwego państwa unijnego.