Podatek od towarów i usług w ramach procedury unijnej oraz nieunijnej (OSS) i procedury importu (IOSS) należy wpłacać w euro na rachunek bankowy Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. W tytule trzeba podać unikatowy numer referencyjny UNR – przypomniało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Wytyczne te mają związek z obowiązującą od 1 lipca br. nowelizacją ustawy o VAT (tzw. pakiet VAT e-commerce). Zmienił się wtedy sposób rozliczania podatku w zakresie internetowej sprzedaży klientom z krajów UE. Pojawiły się procedury szczególne.
Jedna z nich jest związana z punktem kompleksowej obsługi (One Stop Shop – OSS). Powstała ona z rozszerzenia małego punktu kompleksowej obsługi (MOSS). Dzięki tej procedurze podatnik rozlicza zagraniczny VAT w jednym kraju, natomiast krajowy fiskus przekaże pobraną daninę administracji podatkowej właściwego państwa unijnego.
Z kolei procedura nieunijna OSS jest skierowana wyłącznie do przedsiębiorców, którzy nie posiadają na terytorium UE siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, natomiast świadczą usługi na rzecz konsumentów (B2C) podlegające opodatkowaniu VAT na terytorium Unii (przykładowo firma z USA świadczy usługi elektroniczne dla konsumentów w Polsce).
Natomiast procedura unijna OSS jest skierowana do przedsiębiorców, którzy posiadają siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE (np. polski przedsiębiorca, który sprzedaje towary z magazynu w Polsce konsumentom we Francji). OSS można wybrać pod warunkiem, że nie zostanie przekroczony roczny limit 10 tys. euro netto lub jej równowartość (42 tys. zł w Polsce).
Z kolei procedurę importu – Import One Stop Shop (IOSS) – można wybrać do rozliczenia VAT z tytułu importu towarów kupionych przez internet o niskiej wartości, tj. do 150 euro.
MF wyjaśniło w komunikacie, że VAT z tytułu każdej z tych procedur szczególnych należy wpłacać wyłącznie na określony rachunek bankowy Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Resort podkreślił, że jeżeli podatnik się pomyli i wpłaci VAT z tytułu procedur szczególnych na mikrorachunek, to kwota podatku nie zostanie przekazana do państwa członkowskiego konsumpcji.
Resort wyjaśnił też, że w tytule przelewu należy zawsze podać unikatowy numer referencyjny UNR, aby płatność została prawidłowo przypisana do deklaracji. Podatnik otrzymuje UNR po złożeniu deklaracji.
Przykładowy UNR:
  • dla procedury unijnej OSS to: PL/PLXXXXXXX/Q3.2021
  • dla procedury nieunijnej OSS to: PL/EUXXXXXXX/Q3.2021
  • dla procedury importu IOSS to: PL/IMXXXXXXX/07.2021
– Wpłaty opisane w inny sposób, np. „płatność za III kw. 2021 OSS”, bądź z użyciem prawidłowego UNR, ale z dopiskiem np. „Deklaracja OSS UNR…”, mogą zostać odrzucone i zwrócone na rachunek wpłacającego – podkreśliło ministerstwo.