Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego zapadł 28 paź dziernika br. (sygn. akt II FSK 219/19) i dotyczył ustalenia wartości początkowej nieruchomości.
Kiedy VAT jest kosztem