Takie stanowisko przedstawił jednak dopiero po korzystnym dla podatnika wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 maja 2021 r. (sygn. akt I FSK 1533/18).
Chodziło o podatnika, który nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem VAT. Został on powołany na stanowisko prezesa zarządu spółki. W umowie na usługi zarządzania zapisano, że prezes będzie korzystał z infrastruktury spółki: powierzchni biurowej z wyposażeniem, samochodu służbowego, przenośnego komputera osobistego z bezprzewodowym dostępem do internetu, telefonów: komórkowego i stacjonarnego. Spółka miała też płacić za jego podróże biznesowe. Ponadto wszystkim członkom zarządu przysługiwało rocznie 26 dni płatnej przerwy w świadczeniu usług.