W szkole podstawowej działa stołówka. Korzystają z niej uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni (na zasadach określonych w prawie oświatowym). Za posiłki spożywane przez dzieci płacą rodzice, a w kilku przypadkach ośrodki pomocy społecznej (OPS) – zarówno z macierzystej gminy, jak i z sąsiednich. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni płacą za siebie. We wrześniu 2021 r. szkoła sprzedała posiłki za łączną kwotę 40 000 zł, w tym sprzedaż na rzecz:
uczniów, a za posiłki płacili rodzice: 35 000 zł,