Przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali się w systemie OSS, nie muszą wykazywać wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość w jednolitych plikach kontrolnych. Pozostałe firmy od początku lipca br. powinny oznaczać w JPK_VAT podobne transakcje symbolem EE, a od 2022 r. symbolem WSTO_EE – wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.

Resort dodał, że oznaczenia należy stosować wobec sprzedaży towarów do innego kraju Unii Europejskiej, jeśli w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu znajdowały się one na terytorium Polski, oraz przy świadczeniu usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych na rzecz unijnych konsumentów.
Pytanie zadaliśmy w związku z wątpliwościami, które zgłosił jeden z czytelników. Zwrócił uwagę, że w uzasadnieniu do nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 1179) resort finansów twierdził, że od 1 lipca br. symbol EE, a od 2022 r. symbol WSTO_EE należy stosować „do każdej dostawy dokonywanej w ramach WSTO”. Powstało więc pytanie, czy podatnicy, którzy zarejestrowali się w systemie OSS i będą wykazywać wewnątrzwspólnotową sprzedaż na odległość w składanej co kwartał deklaracji, muszą wykazywać takie transakcje w JPK_VAT. A jeśli tak, to w jaki sposób mają to zrobić – pytał czytelnik.
Poinformował też, że przedstawiciele Krajowej Informacji Skarbowej prezentowali odmienne stanowisko. Ich zdaniem firmy, które zarejestrowały się w systemie OSS, nie muszą w ogóle wykazywać wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość w JPK_VAT.
– Wątpliwości rzeczywiście mogły się pojawiać, bo resort finansów nie uregulował tej kwestii wprost w rozporządzeniu dotyczącym JPK_VAT ani w ustawie o VAT – potwierdza Kajetan Kubicz, adwokat w kancelarii LTCA.
Zwraca uwagę, że MF po raz pierwszy odniosło się do problemu, odpowiadając na jedno z pytań, które padło w trakcie webinarium z 30 lipca na temat stosowania „pakietu e-commerce”. Wyjaśniono wtedy, że w „JPK VAT nie wykazuje się transakcji rozliczanych w ramach procedur OSS”.
– Dobrze, że MF potwierdziło takie stanowisko, ale wydaje się, że lepiej by było, gdyby wynikało ono jednoznacznie z przepisów. Brak obowiązku wykazywania WSTO w JPK dotyczy przecież wyłącznie dostaw rozliczanych w procedurze szczególnej (OSS), a w innych przypadkach nadal muszą być one ujmowane w JPK albo jako dostawa krajowa albo jako dostawa poza terytorium kraju. W obu przypadkach wymaga to odpowiedniego oznaczenia symbolem EE lub WSTO_EE – podsumowuje Kajetan Kubicz.