Sejmowa Komisja Finansów Publicznych negatywnie zaopiniowała we wtorek większość poprawek zgłoszonych przez Senat do nowelizacji ustawy o VAT oraz Prawa bankowego, która wprowadza tzw. pakiet SLIM VAT 2.

Spośród ośmiu poprawek pozytywnie zaopiniowano zmierzającą do skorelowania terminu wejścia w życie niektórych przepisów merytorycznych zmienianej ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisu przejściowego.

Komisja Finansów Publicznych rozpatrywała we wtorek uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe.

Posłowie negatywnie zaopiniowali m.in. poprawki zmierzające do tego, aby w przypadku przekazania środków pieniężnych na rachunek techniczny, podatnik VAT mógł nie tylko wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o wydanie zgody na wypłatę tych środków, lecz także wskazać w tym wniosku dyspozycję wypłaty środków na wskazany rachunek.

Nowela wprowadzająca tzw. pakiet SLIM VAT 2 to projekt rządowy. Według resortu finansów nowe przepisy mają uprościć rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług - tzw. pakiet SLIM VAT 2 (Simple Local And Modern VAT). Pierwsza inicjatywa o tym charakterze, czyli pakiet SLIM VAT, weszła w życie jako ustawa z 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

SLIM VAT 2 wprowadza m.in. możliwość odliczenia VAT po upływie terminu, "na bieżąco". Ma to nastąpić poprzez rozszerzenie liczby okresów rozliczeniowych, w których podatnik będzie mógł dokonać odliczenia przez korektę deklaracji, co ma ułatwić dokonywanie korekt.

Ustawa wydłuża również termin na stosowanie ulgi na złe długi z dwóch do trzech lat, upraszcza sposób obłożenia podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości, a także wprowadza możliwość przesyłania środków pomiędzy rachunkami VAT-owskimi w różnych bankach czy możliwość płacenia z rachunku VAT składek na KRUS.

Pakiet SLIM VAT 2, wprowadza ponadto do ustawy o VAT regulację, która w przypadku eksportu towarów lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów określa wyraźnie, której dostawie należy przypisać wysyłkę lub transport. W nowych przepisach została też zawarta rezygnacja z warunku uzależniającego dokonanie odliczenia podatku naliczonego w tym samym okresie, w którym wykazano podatek należny, od wykazania VAT należnego w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. Ta zmiana stanowi implementację wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.