Od 2022 r. nie trzeba będzie oznaczać już korekty ani duplikatu faktury. Będzie można natomiast zbiorczo skorygować jej poszczególne pozycje.

Nowe zasady w tym zakresie znalazły się w najnowszej wersji projektu nowelizacji ustawy o VAT i niektórych innych ustaw (UD159), która przewiduje również wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur. Przypomnijmy, że pierwotnie zmiany w fakturowaniu były w nowelizacji zwanej SLIM VAT 2 (w tym tygodniu Sejm ma rozpatrzyć poprawki Senatu).
Chodzi m.in. o zmianę polegającą na wydłużeniu terminu na wcześniejsze wystawienie faktury (przed transakcją). Obecnie nie może być ona wystawiona wcześniej niż 30. dnia przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi i nie wcześniej niż 30. dnia przed otrzymaniem całości lub części zapłaty. Termin ten miał być wydłużony do 60 dni.
Projekt zakłada też zniesienie obowiązku oznaczania faktur mianem „duplikat”, a faktur korygujących – oznaczeniem „faktura korygująca” lub „korekta”. Nie będzie też już trzeba podawać na fakturze przyczyn korekty, daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi bądź otrzymania zapłaty.
Wprowadzona zostanie natomiast możliwość sporządzania korekty zbiorczej do poszczególnych pozycji z faktury, a także wszystkich pozycji z danej faktury.