Od 1 października 2021 r. będzie obowiązywał nowy wzór informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej – wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia.

Formularz będzie dostosowany do nowelizacji zwanej SLIM VAT 2. Prace nad nią są już w parlamencie na ostatniej prostej. W środę (11 sierpnia) posłowie rozpatrzą poprawki wprowadzone przez Senat. Potem potrzebny będzie jeszcze podpis prezydenta i publikacja w Dzienniku Ustaw.
Zasadniczo nowelizacja ma wejść w życie od 1 października br. Wraz z nią konieczne stało się opracowanie nowego wzoru VAT-26, którego złożenie umożliwia odliczenie 100 proc. VAT przy zakupie i użytkowaniu samochodów osobowych wyłącznie do działalności gospodarczej.
Obecnie VAT-26 należy złożyć w ciągu siedmiu dni od dnia, w którym został poniesiony pierwszy wydatek związany z danym pojazdem. Od 1 października br. informację będzie można złożyć do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik poniesie pierwszy wydatek związany z takim pojazdem (czyli w terminie złożenia JPK za zakończony okres rozliczeniowy).
Z kolei aktualizację VAT-26 będzie można złożyć do końca miesiąca, w którym dokonano przeznaczenia auta, a nie – jak obecnie – przed tą zmianą.
Wszystko to zostanie uwzględnione w nowym druku.
Niezależnie od tego w objaśnieniach na formularzu znajdzie się informacja, że datą poniesienia pierwszego wydatku jest również data wpłaty przedpłaty, zaliczki, zadatku, raty na poczet pojazdu, który zostanie nabyty lub przyjęty w używanie.
Objaśnienie będzie także do pola „data nabycia pojazdu”. Będzie z niego wynikać, że gdy datą poniesienia pierwszego wydatku jest data wpłaty przedpłaty, zaliczki, zadatku, raty na poczet pojazdu, który zostanie nabyty lub przyjęty w używanie, to w polu „data nabycia” należy podać planowaną datę: oddania pojazdu do używania po jego wytworzeniu, datę importu, datę przyjęcia w używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze.
Ponadto w VAT-26 podatnik niebędący osobą fizyczną nie będzie już musiał podawać numeru REGON, a będący taką osobą nie będzie podawał daty urodzenia. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej – w konsultacjach