Pytania prejudycjalne do unijnego trybunału skierował Naczelny Sąd Administracyjny. Chodzi o transakcje zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części przedsiębiorstwa. Zasadniczo są one wyłączone z opodatkowania VAT. NSA zwrócił jednak uwagę na to, że polska ustawa o VAT (art. 6 pkt 1 ustawy) nie zawiera warunku, o którym mowa w art. 19 dyrektywy VAT, a więc wymagającego, by pomiędzy zbywcą a nabywcą istniało następstwo prawne. Trybunał ma więc zbadać, czy brak takiego warunku nie narusza unijnej dyrektywy.
Jeśli TSUE uzna, że jest to dopuszczalne, to NSA chce się również dowiedzieć, czy aby mówić o transakcji nieobjętej VAT, konieczne jest przekazanie wszystkich składników zorganizowanej części majątku zbywcy na nabywcę. A także – co w sytuacji, gdy nabywca nie przejmie np. umów ubezpieczenia i zarządzania zbywanym majątkiem? Czy jeśli takiego przeniesienia nie było, to mamy do czynienia z opodatkowaną dostawą towaru? – spytał polski sąd.