Czy limit 42 000 zł dotyczy poszczególnych państw członkowskich? Czy jest to limit łączny, dotyczący całej sprzedaży stanowiącej wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość?
Z art. 22 ust. 1 pkt 1a ustawy o VAT wynika zasada, że miejscem dostawy w przypadku wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie zakończenia wysyłki lub transportu do nabywcy. Stosowanie tej zasady wymaga od podatników rejestrowania się na potrzeby VAT w państwach członkowskich przeznaczenia lub korzystania z tzw. unijnej procedury OSS (określonej w art. 130a–130d ustawy o VAT).