Urząd skarbowy podlegający Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie prowadził wobec czytelnika czynności sprawdzające w związku ze złożonym wnioskiem o zwrot VAT. Kontaktował się w tym zakresie e-mailowo. Mimo że sprawa dotyczyła podatku od towarów i usług, urząd poprosił też o przedłożenie potwierdzeń przelewów dotyczących alimentów i świadczenia 500+ otrzymanych przez członka rodziny naszego czytelnika.
Postanowiliśmy zainterweniować i z pytaniami w tej sprawie zwróciliśmy się do IAS w Olsztynie.