W związku z dokonywaniem wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość podatnik zgłosił się do unijnej procedury OSS. Czy musi prowadzić jakąś dodatkową ewidencję?
Z początkiem lipca 2021 r. umożliwione zostało korzystanie przez podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) z unijnej procedury OSS (uregulowanej w Polsce w art. 130a–130d ustawy o VAT). Procedura ta umożliwia podatnikom rozliczanie VAT należnego w innych państwach członkowskich w jednym tylko państwie członkowskim, będąc w pozostałych państwach członkowskich zwolnionymi z obowiązku rejestracji VAT.