Wątpliwości podatników w tym zakresie powstały wskutek obowiązującej od 1 lipca br. nowelizacji z 9 czerwca 2021 r. rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1179). Wynikające z niej zmiany trzeba będzie uwzględnić w JPK składanym za lipiec do 25 sierpnia br.
Jedną z konsekwencji tej nowelizacji jest brak obowiązku wypełniania pól MPP i SW. Nadal pola te są w JPK_V7M i JPK_V7K, bo resort finansów nie dostosował dotychczasowych struktur do nowelizacji. Nowe schemy będą obowiązywały dopiero od przyszłego roku. Pisaliśmy o tym m.in. w artykule „Nowe struktury JPK już w konsultacjach” (DGP nr 134/2021).
Podatnicy, którzy nie zdążą dostosować swoich systemów finansowo-księgowych do nowych przepisów lub wpiszą oznaczenia MPP i SW przez pomyłkę, nie muszą się z tego powodu martwić. Ministerstwo potwierdziło, że nie będzie to traktowane jako błąd.
„Nie będzie tym samym potrzeby korekty takich zapisów, powiązanej z sankcjami w postaci kary pieniężnej za błąd w ewidencji lub postępowania karnego skarbowego” – stwierdził resort.