Takie wyjaśnienia przekazało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania DGP.
Rejestracja do systemu OSS (czyli punktu kompleksowej obsługi, z ang. One Stop Shop) to obecnie największy problem związany ze zmianami w VAT e-commerce. Wielu podatników jest dopiero w trakcie tego procesu, mimo że za pomocą OSS można rozliczać w Polsce podatek od dostaw i niektórych usług na rzecz unijnych konsumentów już od 1 lipca.
Przedsiębiorcy nie wiedzą, czy jeśli urząd do tej pory ich nie zarejestrował lub zrobił to dopiero teraz, to mogą rozliczać zagraniczny VAT za pomocą jednego okienka (OSS).
Ministerstwo uspokaja, że jeśli w zgłoszeniu rejestracyjnym firma wskazała, że chce rozliczać VAT w OSS od 1 maja, to wystarczy, że zawiadomi o tym naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście do 10 sierpnia.

Wcześniej nie było możliwości

– Pierwotnie rejestracja do OSS miała być możliwa już od kwietnia br., tak aby wszyscy chętni mogli rozliczać transakcje w szczególnej procedurze VAT już od 1 lipca – przypomina Kajetan Kubicz, adwokat w LTCA.
Z powodu jednak opóźnień legislacyjnych od kwietnia możliwe było jedynie składanie wniosków o rejestrację. Sama rejestracja nie mogła nastąpić przed 30 czerwca. Nowelizacja VAT została bowiem opublikowana w Dzienniku Ustaw dopiero 28 czerwca br., a weszła w życie trzy dni później – 1 lipca.
W efekcie spora liczba wniosków jest rozpatrywana dopiero teraz i przedsiębiorcy nie mają pewności, czy faktycznie mogą korzystać z uproszczonych rozliczeń. Pojawiły się wątpliwości, czy złożenie wniosku rejestracyjnego po 31 czerwca br. powoduje, że podatnik, który przekroczył w 2020 r. lub w pierwszej połowie 2021 r. już limit sprzedaży 10 tys. euro, nie będzie musiał jednak zarejestrować się dla celów VAT w kraju konsumenta.

Jak to wygląda

Przypomnijmy, że od 1 lipca 2021 r. dla rozliczania dostaw i usług na rzecz konsumentów możliwe są dwie procedury szczególne: unijna – dla podatników z krajów UE, oraz nieunijna – dla podatników niemających siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium UE.
Chcąc zarejestrować w OSS (procedura unijna), trzeba:
  • wypełnić zgłoszenie VIU-R, zaznaczając cel zgłoszenia: Rejestracja, oraz
  • przesłać zgłoszenie za pomocą systemu e-Deklaracje – do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.
Jeśli podatnik działa przez pełnomocnika, to trzeba również złożyć oryginał pełnomocnictwa PPS-1.
Po weryfikacji zgłoszenia Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście przesyła podatnikowi, na podany przez niego w zgłoszeniu rejestracyjnym adres e-mail, komunikat o przyjęciu lub odmowie przyjęcia do procedury szczególnej – wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania DGP.

Wystarczy do 10 sierpnia

Co do zasady – jak zaznaczył resort – rejestracja jest skuteczna dopiero od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego następującego po kwartale, w którym podatnik złożył zgłoszenie do procedury OSS. Ale „w przypadku, gdy podatnik rozpoczął świadczenie usług/dokonywanie dostaw towarów przed tą datą, ich rozliczanie w ramach procedury unijnej zacznie obowiązywać od pierwszego dnia świadczenia usług/dokonywania dostaw towarów, pod warunkiem że podatnik – do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym po raz pierwszy dokonano świadczenia usługi/dostawy towarów – zgłosi Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście rozpoczęcie działalności w ramach procedury unijnej” – wyjaśniło MF.
Słowem, jeżeli podatnik zadeklaruje rozpoczęcie świadczenia usług lub sprzedaży towarów na rzecz konsumentów z innych państw UE od 1 lipca 2021 r. i zamierza rozliczyć VAT w ramach procedury szczególnej, to powinien powiadomić Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście do 10 sierpnia.
„W przypadku zachowania terminu zostanie on zidentyfikowany na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT 1 lipca 2021 r.” – informuje MF.

Kto od 1 października

Co jeśli podatnik nie zdąży ze zgłoszeniem do 10 sierpnia?
„W momencie uchybienia temu terminowi podatnik zostanie przyjęty do procedury szczególnej w Polsce dopiero z 1 dniem kolejnego kwartału, czyli 1 października 2021 r., natomiast w zakresie rozliczenia usług dokonanych w III kwartale 2021 r. podatnik będzie musiał zarejestrować się i rozliczyć VAT na zasadach ogólnych w każdym z poszczególnych państw członkowskich” – czytamy w stanowisku MF.
Innymi słowy, jeśli podatnik nie prześle zawiadomienia na OSS do 10 sierpnia, to chcąc sprzedawać towary i usługi konsumentom unijnym, musiałyby rejestrować się i rozliczać VAT w tych krajach UE, do których sprzedaje towary i świadczy usługi.
– Pytanie, co w sytuacji, w której właściwy urząd nie zdąży formalnie zidentyfikować podatnika dla celów danej procedury szczególnej OSS przed datą złożenia deklaracji. Wydaje się, że obecnie fiskus nie dopuszcza do siebie takiej możliwości – komentuje Kajetan Kubicz.
Eksperci radzą, by nie zwlekać. Tym bardziej że – jak mówi Magdalena Jaworska, doradca podatkowy, radca prawny i starszy menedżer w MDDP – podatnicy złożyli w jednym czasie wiele wniosków. – To powoduje, że procedura rejestracyjna może się przedłużać – mówi Jaworska.

Co z MOSS

W innej sytuacji znaleźli się podatnicy, którzy do końca czerwca br. stosowali procedurę MOSS. Jeśli podjęli decyzję o kontynuacji rozliczania VAT w uproszczonej procedurze, to mieli zostać automatycznie przypisani do procedury OSS, bez konieczności informowania o tym Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Potwierdził to departament poboru podatków MF w piśmie z 19 maja br.
Dodajmy, że nie wszystkim przedsiębiorcom opłaci się korzystanie z uproszczonej procedury OSS. O tym, dla kogo może to nie być opłacalne, pisaliśmy wczoraj w artykule „Nie dla każdego ułatwienia z pakietu e-commerce” (DGP nr 138/2021).
Jakie transakcje w OSS