Potwierdziła to z mocą wsteczną nowelizacja dyrektywy VAT, którą zaakceptowała 13 lipca br. unijna Rada ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN).
Nowelizacja wprowadziła także inną zmianę, również z mocą wsteczną. Od 1 stycznia 2021 r. państwa członkowskie mogą stosować zwolnienie z VAT dla dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz KE bądź jednej z unijnych agencji, jeśli takie towary bądź usługi zostały wykorzystane do walki z epidemią COVID-19.
Dzięki tym zmianom tańsze o kwotę podatku powinny być m.in. kupione przez KE bądź unijną agencję i przekazane dalej do walki z COVID-19: rękawice ochronne i respiratory, namioty, łóżka polowe, jedzenie i odzież, sprzęt poszukiwawczy i kamizelki ratunkowe, antybiotyki, liczniki radiacji, badania kliniczne, licencje na produkty farmaceutyczne.
Oba zwolnienia zatwierdzone nowelizacją dyrektywy nie przysługują, jeśli towary bądź usługi zostały wykorzystane na potrzeby kolejnych transakcji niezwiązanych z walką z pandemią.
Komisja Europejska bądź unijna agencja będą musiały każdorazowo powiadomić państwo członkowskie, gdy transakcja nie będzie mogła być objęta zwolnieniem.
Nowe preferencje będą obowiązywać czasowo, tylko do końca okresu zagrożenia epidemicznego. Po ustabilizowaniu sytuacji związanej z COVID-19 zwolnienia wygasną i ponownie dostawy towarów oraz świadczenie usług na rzecz KE bądź jednej z unijnych agencji będą opodatkowane.