Potwierdziła to z mocą wsteczną nowelizacja dyrektywy VAT, którą zaakceptowała 13 lipca br. unijna Rada ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN).
Nowelizacja wprowadziła także inną zmianę, również z mocą wsteczną. Od 1 stycznia 2021 r. państwa członkowskie mogą stosować zwolnienie z VAT dla dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz KE bądź jednej z unijnych agencji, jeśli takie towary bądź usługi zostały wykorzystane do walki z epidemią COVID-19.