W szczególności istotny jest zakres świadczeń objętych procedurą One Stop Shop (dalej: OSS), która stanowi kwintesencję szczególnego modelu opodatkowania. Co ważne, nie chodzi tutaj o zakres przedmiotowy. W pierwszej kolejności warto jednak przypomnieć o częściowo fakultatywnym charakterze tej procedury. Chodzi o to, że jest ona dobrowolna, ale tylko do momentu, w którym podatnik nie dokonał wyboru i nie złożył organowi podatkowemu zgłoszenia o stosowaniu tej procedury szczególnej. To oznacza, że jeżeli podatnik już wybrał OSS, to obowiązkowo stosuje tę procedurę przy opodatkowaniu świadczeń, dla których jest ona przewidziana normatywnie.
Należy zatem wyjaśnić, że chodzi tutaj o świadczenia wykonywane przez podatnika: