Tylko do 7 lipca można składać wnioski o wznowienie postępowań podatkowych, które mogą doprowadzić do odzyskania niezależnie zapłaconych kwot z tytułu dodatkowego zobowiązania podatkowego w VAT

Chodzi o wnioski oparte na argumentacji przedstawionej przez Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 15 kwietnia 2021 r., sygn. C-935/19. TSUE skrytykował w nim zwłaszcza nakładanie na podatników sankcji VAT w takiej samej wysokości, niezależnie od tego, czy nieprawidłowość w VAT wykryta przez organ w toku kontroli wynika z:
  • przyjętej przez podatnika błędnej wykładni przepisów prawa materialnego, czy jednak
  • uczestnictwa w oszustwie podatkowym i powoduje uszczuplenie wpływów do Skarbu Państwa z tytułu tego podatku.
Orzeczenie to oznacza, że w przeszłości sankcja VAT w wielu sytuacjach była nakładana sprzecznie z dyrektywą VAT. Podatnicy mogą więc się domagać zwrotu nienależnie zapłaconych kwot. Co ważne, sankcja VAT zawsze była nakładana i płacona na podstawie decyzji – co różnicuje tę sytuację od innych spraw związanych z nadpłatami podatku powstałymi na podstawie orzeczeń TSUE. Przykładowo, jeśli organ przeprowadził u podatnika kontrolę, w której zakwestionował pewne rozliczenia podatnika w VAT, a podatnik zgodził się z tymi ustaleniami (składając korektę deklaracji), w kolejnym kroku urząd skarbowy wydawał odrębną decyzję nakładającą na podatnika właśnie to dodatkowe zobowiązanie. Natomiast gdy podatnik nie złożył korekty po kontroli, organ po przeprowadzonym postępowaniu wydawał decyzję, którą określał prawidłową kwotę VAT i równocześnie nakładał dodatkową sankcję.
I tak jeśli podatnik nie zainicjował sporu z organem (nie złożył w przeszłości odwołania czy skargi) i decyzja taka stała się ostateczna, to dążąc do odzyskania zapłaconych kwot sankcji, należy w pierwszej kolejności wzruszyć tę decyzję, tj. złożyć do odpowiedniego organu wniosek o wznowienie postępowania. Wtedy organ ponownie zajmie się sprawą, tym razem uwzględniając stanowisko TSUE. Czasu nie zostało jednak dużo. W związku z tym, że sentencja wyroku została już opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE, termin na złożenie wniosku upływa 7 lipca 2021 r. Później podatnicy właściwie nie będą mieli już możliwości domagania się zwrotu tych środków – niezależnie od tego, kiedy mija termin przedawnienia zobowiązania. Trochę więcej czasu mają podatnicy, których sprawa została zakończona na etapie sądu administracyjnego. W tym przypadku termin na wniesienie odpowiedniej skargi wznawiającej postępowanie upływa tutaj 7 września 2021 r.
„Najlepszą” sytuację pod tym względem mają podmioty będące ciągle w trakcie sporu z fiskusem. W takich sprawach wyrok TSUE można powołać w każdej chwili – w toku postępowania – jako argument wzmacniający stanowisko podatnika.