To kolejny wyrok unijnego trybunału w sprawie zakresu zwolnienia przewidzianego w art. 135 ust. 1 lit. g unijnej dyrektywy VAT. Przepis ten mówi o usługach zarządzania specjalnymi funduszami inwestycyjnymi określonymi przez państwa członkowskie.
W jednym z wcześniejszych wyroków – z 2 lipca 2020 r. (sygn. akt C-231/19) TSUE orzekł, że ze zwolnienia od VAT nie korzysta firma, która za pomocą platformy internetowej zarządza zarówno specjalnymi funduszami inwestycyjnymi, jak i innymi funduszami. Pisaliśmy o tym w artykule „Zwolnione jest tylko zarządzanie specjalnymi funduszami inwestycyjnymi” (DGP nr 131/2020).