Zlikwidowany ma być limit 50 km, który obecnie decyduje o tym, czy jednorazowe bilety wystawione przez przewoźników mogą być uznane za fakturę.

Tak wynika z opublikowanego właśnie projektu nowelizacji rozporządzenia ministra finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. poz. 1485 ze zm.).
Tę samą zmianę Ministerstwo Finansów zapowiadało już w lutym br. Miała się ona znaleźć w projekcie tzw. pakietu SLIM VAT 2 jako jedna ze zmian upraszczających rozliczenia tego podatku. Pisaliśmy o tym w artykule „Będzie kolejny pakiet SLIM VAT” (DGP nr 35/2021). Ciągle jeszcze nie została opublikowana ostateczna wersja tego projektu.
Resort finansów zaproponował likwidację limitu 50 km ze względu na liczne postulaty polskich przewoźników kolejowych i autobusowych.
Przypomnijmy, że dziś za fakturę uznaje się tylko bilety (np. kolejowe, autobusowe) za przejazd na odległość większą niż 50 km. Zgodnie bowiem z aktualnym brzmieniem par. 3 pkt 4 rozporządzenia z 3 grudnia 2013 r., za fakturę dającą prawo do odliczenia VAT mogą być uważane bilety jednorazowe dokumentujące przejazd płatną autostradą lub przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km. Chodzi o bilety wystawione przez przedsiębiorców zajmujących się przewozem osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami.
Jeżeli bilet jest wystawiony na mniejszą odległość niż 50 km, to trzeba poprosić w kiosku albo u kierowcy o fakturę, co jest kłopotliwe.
Resort finansów liczy na to, że zmiana będzie dużym uproszczeniem. Z jednej strony nie będzie konieczności wystawiania faktur na żądanie nabywcy dla przejazdów poniżej 50 km, a z drugiej firmy będą mogły odliczać podatek naliczony na podstawie biletu, bez względu na liczbę przejechanych kilometrów, o ile wykazany zostanie związek zakupu z działalnością gospodarczą.
Nowy przepis ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu nowelizacji rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur – w konsultacjach publicznych