Zdolność finansowa to standardowy warunek stawiany w przetargach, który pozwala sprawdzić, czy przedsiębiorcy posiadają wystarczające środki do realizacji zamówienia. Przepisy pozwalają wykazywać zarówno kwoty znajdujące się na koncie, jak i kredyty. Środki te można też łączyć. Ostateczna suma nie może być mniejsza od tej, jakiej wymaga w ogłoszeniu zamawiający.
W przetargu na modernizację sceny głównej Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu wymagano minimum 5 mln zł. Z dokumentów przedstawionych przez zwycięską firmę wynikało, że na rachunku bankowym posiada ona ok. 3,8 mln zł, a na rachunku do obsługi podzielonej płatności VAT kolejne 250 tys. zł. Dodatkowo zaświadczenia z banku wskazywały na przyznanie jej kredytu obrotowego na 1 mln zł oraz kredytu obrotowego na rachunku bieżącym na 300 tys. zł.