Resort dodał natomiast, że można kierować się wskazówkami, które zostały w niej zawarte. „Kryteria oceny danej transakcji sformułowane w interpretacji co do zasady pozostają aktualne także w stosunku do modeli, w których udział bierze większa liczba podmiotów” – czytamy w odpowiedzi MF.
Wnioski z interpretacji