Świadczenia składające się na usługę toalet publicznych należy zakwalifikować do pozostałych różnorodnych usług, gdzie indziej niesklasyfikowanych, opodatkowanych podstawową stawką VAT – orzekł WSA w Kielcach.

To jeden z nielicznych wyroków dotyczących wiążących informacji stawkowych (WIS).
Chodziło o świadczenie złożone – usługę toalet publicznych. Podatnik wyjaśnił we wniosku o wydanie WIS, że usługa ma mieć charakter kompleksowy, będzie się składać z wielu świadczeń. Będzie polegać na: utrzymaniu stałej czystości i porządku w szaletach, utrzymaniu w czystości urządzeń sanitarnych, uzupełnianiu materiałów higienicznych itd.
Podatnik podkreślił, że czynności składające się na to świadczenie są ze sobą nierozerwalne, stanowią obiektywnie jedną całość sprzedawaną nierozłącznie klientom.
Spór z fiskusem sprowadzał się do rozstrzygnięcia, jaką stawką ma być opodatkowana usługa.
Podatnik uważał, że należy ją zakwalifikować do grupowania PKWiU 81.29.13.0 – Pozostałe usługi sanitarne i opodatkować 8-proc. stawką VAT. Zaznaczył, że w przypadku usługi toalet istotnym elementem jest sprzątanie i zaopatrzenie szaletów w środki czystości oraz utrzymanie ich w odpowiednim standardzie.
Nie zgodził się z nim dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że świadczenie należy zaklasyfikować do PKWiU 2015 pod pozycją 96.09.19.0 – Pozostałe różnorodne usługi, gdzie indziej niesklasyfikowane i opodatkować 23-proc. stawką VAT. Organ podatkowy wskazał, że w dziale PKWiU 96.09.19.0 mieszczą się m.in. „pozostałe różnorodne usługi, gdzie indziej niesklasyfikowane”. Zgodnie z wyjaśnieniami do PKWiU 2015 pozycja ta obejmuje m.in. usługi toalet publicznych.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach był tego samego zdania, co fiskus. W jego ocenie dyrektor KIS zasadnie przyjął, iż zasadniczym i rzeczywistym celem działalności podatnika nie jest zapewnienie i utrzymywanie czystości oraz higienicznych warunków w toaletach, lecz zapewnienie usługobiorcom możliwości skorzystania z toalet. Nie można więc zaklasyfikować spornych usług do pozostałych usług sanitarnych. Skoro głównym celem jest udostępnianie toalet, to usługę trzeba zakwalifikować do grupowania 96.09.19.0 PKWiU – orzekł sąd. Wyrok jest nieprawomocny.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Kielcach z 22 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Ke 8/21. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia