Polska i Słowacja automatycznie i cyklicznie będą wymieniać się informacjami potrzebymi do walki z przestępstwami w zakresie VAT. Oba państwa zyskają też nowe narzędzia, które pozwolą im wykrywać i zwalczać oszustwa podatkowe.

Ma to umożliwić umowa o automatycznej wymianie informacji w dziedzinie VAT, którą podpisali wczoraj w Warszawie polski minister finansów funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński oraz słowacki ambasador Andrej Droba. Umowa wejdzie w życie 1 czerwca 2021 r., a automatyczna wymiana informacji podatkowych rozpocznie się dwa miesiące później.
– Zawarta umowa ma charakter pionierski, jest dopiero trzecim porozumieniem tego typu w Europie. Jej skutkiem będzie szczególnie bliska współpraca pomiędzy administracjami obu państw, znacznie intensywniejsza niż ta wymagana przez przepisy unijne. Automatyczna wymiana informacji praktycznie uniemożliwi przestępcom podszywanie się pod firmy prowadzące handel pomiędzy Polską a Słowacją – podkreślił wiceminister Jan Sarnowski.
Dodał, że o takiej formule współpracy rozmawiamy już z kolejnym państwami naszego regionu.
Umowa jest następstwem podpisanej w czerwcu 2020 r. przez oba kraje deklaracji pogłębienia współpracy w walce z przestępczością podatkową i karuzelami VAT.
W 2020 r. Polska podpisała już wspólne deklaracje dotyczących pogłębienia współpracy podatkowej z wszystkimi państwami Grupy Wyszehradzkiej, z Estonią i z Ukrainą. Oprócz tego nasz kraj podpisał z Niemcami porozumienie dotyczące bezpośredniej transgranicznej wymiany informacji w zakresie VAT.