Wątpliwości spółki, która złożyła wniosek o interpretację, powstały na tle art. 108 ust. 1a ustawy o VAT. Przepis ten od początku budzi kontrowersje, na co jako pierwsi zwróciliśmy uwagę w DGP. Mówi on bowiem, że „przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności” (ang. split payment).
We wskazanym art. 19 pkt 2 prawa przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.) mowa jest o kwocie 15 tys. zł. Eksperci wysnuli z tego wniosek, że tylko faktura opiewająca dokładnie na 15 tys. zł powinna być opłacona w podzielonej płatności.