Zwrócona podatnikowi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym może być wynikiem błędu w deklaracji. W takiej sytuacji organ podatkowy może uznać, że zwrot VAT był nienależny. Czy możliwość odzyskania takiego nienależnego zwrotu przez organ podatkowy jest ograniczona w czasie?
MARCIN CHOMIUK
dyrektor w PricewaterhouseCoopers