Od 2010 roku biegły sądowy otrzyma wynagrodzenie powiększone o VAT.
Wynagrodzenie przysługujące biegłemu sądowemu podwyższone zostanie od 2010 r. o podatek od towarów i usług przewidziany dla tego rodzaju czynności, obowiązujący w dniu orzekania o tym wynagrodzeniu.
Zmiany te wprowadza opublikowana ustawa z 5 listopada 2009 r. o zmianie dekretu o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym (Dz.U. nr 221, poz. 1739).
Ustawa dostosowuje system prawa do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z 12 czerwca 2008 r. (sygn. akt S 3/08). Trybunał zasygnalizował w nim potrzebę podjęcia inicjatywy prawodawczej w regulacjach dotyczących zasad i procedury zaliczania podatku od towarów i usług do kosztów sądowych z tytułu należności poddanych opodatkowaniu tym podatkiem biegłych sądowych i innych osób wykonujących czynności im zlecone w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym. Wynagrodzenie biegłego podwyższane będzie przez sąd o podatek od towarów i usług, analogicznie do sposobu opodatkowania VAT wynagrodzeń otrzymywanych przez adwokatów oraz radców prawnych wykonujących czynności z urzędu.
Nowelizacja ustawy spowoduje, że wynagrodzenie biegłego ustalane na podstawie dekretu o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym będzie wynagrodzeniem netto, niezawierającym należnego podatku.