Piekarz z Legnicy, który przekazywał pieczywo ze zwrotów biednym, ostatecznie przegrał spór z fiskusem. Darowizny trzeba było opodatkować VAT.
ORZECZENIEWczoraj Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną piekarza z Legnicy, od którego fiskus zażądał zaległego VAT. NSA potwierdził, że nieodpłatne przekazywanie pieczywa ze zwrotów do stołówek charytatywnych było darowizną opodatkowaną VAT, a nie likwidacją towaru.
Jak podkreślił sędzia NSA Artur Mudrecki, w sprawie prawidłowo ustalono, że przekazywanie chleba ze zwrotów do stołówki charytatywnej nie było likwidacją towaru. Przekazanie chleba nosiło wszystkie cechy darowizny. Co więcej, taka kwalifikacja została potwierdzona w zeznaniach samego piekarza i innych osób.
Sąd przypomniał, że podstawowymi cechami VAT są jego powszechność i wielofazowość. Ponadto VAT jest neutralny dla podatnika, pod warunkiem prowadzenia prawidłowej ewidencji. NSA podkreślił, że kłopoty skarżącego zaczęły się od nierzetelnego ewidencjonowania obrotu. Podatek od darowizn to tylko niewielki procent zaległości, o jaką toczył się spór. Zdaniem NSA organy podatkowe w sposób niebudzący wątpliwości ustaliły, że w kasie sklepu nie odnotowywano całej sprzedaży. Zakup produktów był większy niż wykazywana sprzedaż.
Spór w sprawie dotyczył VAT za 2003 rok. Skarżący prowadził w centrum miasta piekarnię, zaopatrując w hurtowe ilości pieczywa sklepy spożywcze i inne podmioty. Prowadził też sprzedaż detaliczną w należącym do podatnika sklepie firmowym. Po kontroli organy podatkowe zarzuciły podatnikowi, że nie ewidencjonował pełnej realizowanej w piekarni produkcji. Wskazywała na to dysproporcja między wykazaną sprzedażą a zakupionymi i zużytymi produktami. Ponadto podatnik nie opodatkował VAT darowizn pieczywa, których systematycznie dokonywał na rzecz różnych organizacji charytatywnych.Sąd I instancji oddalił skargę piekarza. Uznał, że bezpłatne przekazanie pieczywa instytucjom charytatywnym było darowizną. Takie stanowisko potwierdził też NSA.
Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy, partner w Kancelarii Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy, przypomina, że ówczesne przepisy nakazywały płacić podatek od darowizn, niezależnie od ich celu. Zwraca jednak uwagę, że choć organy w takiej sytuacji muszą określić zobowiązanie w wyższej kwocie, mogą jej nie egzekwować. Organ ma możliwości umorzenia zaległości lub choćby odsetek. Podejmując taką decyzję, powinno się wziąć pod uwagę, na czyją rzecz były dokonywane te darowizny.
– Skoro pieczywo zamiast na śmietnik trafiło m.in. za pośrednictwem organizacji charytatywnych do potrzebujących, powinno się rozważyć zastosowanie instytucji umorzenia, zamiast karać – uważa Andrzej Nikończyk.
Skarżący nie był obecny podczas rozprawy ani ogłaszania wyroku. Firma skarżącego już nie działa, spór z fiskusem o ponad 200 tys. zł zaległego podatku skończył się dla niej upadłością. Obecnie darowizny żywności przekazywanej na rzecz i na potrzeby organizacji pożytku publicznego są zwolnione z VAT. Bez podatku darowiznę może przekazać tylko producent. Przepis obowiązuje od początku 2009 r. Wyrok jest prawomocny.
Sygn. akt I FSK 1895/08
Kalendarium sporu
28 września 2006 r. decyzja wymiarowa organu I instancji – Urzędu Kontroli Skarbowej w Legnicy
2 marca 2007 r. decyzja odwoławcza dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu
11 stycznia 2008 r. WSA we Wrocławiu oddala skargę piekarza
28 stycznia 2010 r. NSA oddala skargę kasacyjną piekarza