Radosław Maćkowski, doradca podatkowy w zespole VAT w firmie Deloitte - Duże zmiany będą dotyczyć szczególnie branży piekarniczo-ciastkarskiej. Przed 1 stycznia 2011 r. pieczywo i ciastka podlegały co do zasady 7-proc. stawce VAT. Od 1 stycznia branża ciastkarska musi zmierzyć się z dwoma stawkami – 8-proc. i 23-proc., a piekarze aż z trzema stawkami VAT – 5 proc., 8 proc. i 23 proc.
Podatnicy będą musieli się wkrótce zmierzyć z kolejnym dużym pakietem zmian w VAT. Na co zwrócić szczególną uwagę?
Parlament uchwalił 18 marca kolejny duży pakiet zmian w VAT, a więc już niespełna trzy miesiące po wejściu w życie ostatniej poważnej nowelizacji ustawy o VAT. Został on przygotowany na podstawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. Pakiet wprowadza wiele modyfikacji dla podatników, m.in. w zakresie zasad opodatkowania nieodpłatnych wydań towarów i nieodpłatnego świadczenia usług. Ponadto w ustawie ma miejsce próba doprecyzowania zakresu zwolnień z VAT usług medycznych, upraszcza się niektóre wymogi dla importerów towarów, zmienia się zakres stosowania stawek obniżonych.
Co zmieni się przy stosowaniu obniżonych stawek VAT?
Duże zmiany będą dotyczyć szczególnie branży piekarniczo-ciastkarskiej. Przed 1 stycznia 2011 r. pieczywo i ciastka podlegały co do zasady 7-proc. stawce VAT. Od 1 stycznia branża ciastkarska musi zmierzyć się z dwoma stawkami – 8-proc. i 23-proc., a piekarze aż z trzema stawkami VAT – 5 proc., 8 proc. i 23 proc. (zależnymi m.in. od tego, jak długi jest termin przydatności do spożycia ich produktów).
Właśnie przegłosowane zmiany oznaczają np. dla piekarzy możliwość stosowania dwóch obniżonych stawek. W przypadku pieczywa świeżego będzie to 5 proc. na pieczywo z terminem przydatności/datą minimalnej trwałości poniżej 14 dni albo 8 proc. na pieczywo z dłuższym okresem przydatności. W przypadku wyrobów ciastkarskich dla ich opodatkowania 8-proc. stawką VAT wydłużony został termin przydatności do 45 dni (wcześniej był to termin 14-dniowy). Pozostałe wyroby ciastkarskie i ciastka świeże będą korzystały ciągle z 23-proc. stawki VAT. Ze zmian skorzystają piekarze oraz częściowo także producenci słodkości.
Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?
Jeżeli prezydent podpisze nowelizację i zostanie ona opublikowana w Dzienniku Ustaw jeszcze w marcu, większość uchwalonych zmian powinna wejść w życie już 1 kwietnia 2011 r. Co ciekawe, część zmian (dotyczących stosowania zwolnień VAT w sektorze usług medycznych) będzie miała charakter retroaktywny, tzn. podatnicy będą mogli je stosować także w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 marca 2011 r.