Od 1 stycznia 2011 r. stawka VAT w przypadku darowizn podstawowych produktów żywnościowych, takich jak np. świeży chleb, nabiał, niektóre przetwory mięsne, produkty zbożowe czy soki, wynosi 5 proc. Jest to najniższa możliwa do zastosowania stawka podatku dozwolona prawem unijnym. Zdaniem Ministerstwa Finansów jest to kolejny argument za tym, że nie ma podstaw do rozszerzania zwolnienia z VAT darowizn żywności na sprzedawców. Takie stanowisko resort przedstawił w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 20642/11). Zwolnienie z VAT dla darowizn żywności dotyczy wyłącznie producentów. Natomiast według danych Federacji Polskich Banków Żywności krajowi handlowcy są w stanie przekazać nawet 30 tys. ton jedzenia rocznie.

Resort finansów podkreślił, że rozszerzenie zwolnienia na handlowców (dystrybutorów żywności) prowadziłoby do niezgodności regulacji krajowych z prawem UE. W wypadku handlowców dokonujących darowizn produktów spożywczych podstawa opodatkowania pozwala na uaktualnienie ceny nabycia towarów będących przedmiotem darowizny, nawet przy towarach pełnowartościowych, na podstawie ich realnej wartości uwzględniającej np. upływający wkrótce termin przydatności do spożycia.

U producentów żywności nie jest możliwe określenie podstawy opodatkowania VAT uwzględniającej realną wartość produktów spożywczych.