Każdy przypadek, gdy przejęcie długu następuje w celu jego wyegzekwowania, podlega opodatkowaniu VAT.
Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną ministra finansów dotyczącą interpretacji podatkowej. Sąd uznał, że podatnik, który kupuje na podstawie umowy przelewu wierzytelność w celu jej wyegzekwowania, musi zapłacić VAT. Jak wyjaśnił sędzia Tomasz Kolanowski, ustawodawca zdecydował, że w każdym przypadku, gdy przejęcie długu następuje w celu jego wyegzekwowania, to taka czynność podlega VAT. NSA nie zgodził się, że osoba, która nabywa taki dług i będzie go ściągać dla siebie, nie podlega opodatkowaniu.
We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że ma zamiar nabyć na podstawie umowy przelewu wierzytelność na 10 tys. zł za cenę 1 tys. zł. Wierzytelność jest przeterminowana i została potwierdzona przez sąd. Dług będzie egzekwowany tylko na konto spółki, która nie będzie się w żaden sposób rozliczać ze zbywcą wierzytelności.
Organ podatkowy nie zgodził się z podatniczką, że taka cesja nie będzie podlegała VAT. Jednak sąd I instancji uznał, że spornej cesji nie można zaklasyfikować jako usługi ściągania długów. W jego ocenie opodatkowaniu podlega taka sytuacja, gdy usługodawca ściąga dług dla usługobiorcy, a nie dla siebie. NSA nie zgodził się jednak z taką wykładnią przepisów. Wyrok jest prawomocny.
Sygn. akt I FSK 2104/08