Trudności z egzekwowaniem zobowiązań ma już 80 proc. samorządów, które najczęściej próbują ściągać długi samodzielnie lub przez komorników, a nierzetelnych podatników mogą wpisać do baz biur informacji gospodarczej.
Większość gmin ma problemy z egzekwowaniem zobowiązań, jednak, jak przyznają eksperci, sytuacja w poszczególnych jednostkach może być różna. Marcin Będzieszak z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego przyznaje, że mimo iż nie ma jeszcze danych z wykonania budżetów jednostek za cały 2009 rok, należy spodziewać się wykonania zbliżonego do tego sprzed roku (a więc powyżej 200 mln zł – przyp. red.).
– W przypadku konkretnych gmin sytuacja wyglądać będzie diametralnie inaczej, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę gminy o charakterze wiejskim – stwierdza Marcin Będzieszak.