Podatnicy nie mają prawa odliczania VAT od zakupu samochodów osobowych i paliwa do nich.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie rozstrzygnął wczoraj kwestię możliwości odliczania VAT od zakupu i paliwa do samochodów osobowych. Według sądu takie odliczenie nie jest możliwe teraz ani nie było możliwe przed wejściem Polski do Unii Europejskiej.
Po wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Magoora (C-414/07) spółka złożyła wniosek o wznowienie postępowania w zakresie VAT oraz o wydanie nowych decyzji uwzględniających prawo do odliczenia VAT naliczonego w związku z nabyciem paliwa do samochodów służbowych po 1 maja 2004 r. Wśród samochodów służbowych znajdowały się zarówno samochody z kratką, jak i samochody osobowe.