Spółka, która sprzedała nieruchomość zwolnioną z VAT, musi skorygować wcześniej odliczony podatek.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że spółka ma obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego w sytuacji, gdy odliczyła podatek przy nabyciu nieruchomości, a zbywając ją korzystała ze zwolnienia.
W omawianej sprawie skarżąca spółka kupiła grunt wraz z budynkiem. Następnie odliczyła VAT od nabycia nieruchomości. Spółka nie wprowadziła jednak budynku do środków trwałych, ale go sprzedała, a zatem nastąpiła zmiana jego przeznaczenia. Co ważne, uzyskała interpretację indywidualną, w której minister finansów uznał, że sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z VAT. Interpretacja ta nie była jednak przedmiotem zaskarżenia. Spółka w omawianej sprawie nie zgodziła się z drugą interpretacją wydaną przez ministra, w której uznał on, że ma obowiązek korekty podatku naliczonego w sytuacji, gdy sprzedaż nieruchomości była zwolniona z podatku.