Podatnik, który w ubiegłym roku sprzedał mieszkanie lub dom i skorzystał z ulgi mieszkaniowej, dochody objęte zwolnieniem musi wykazać w PIT-39.
Dochody uzyskane ze zbycia nieruchomości trzeba wykazać przed urzędem skarbowym. Podatnicy, którzy w ubiegłym roku sprzedali mieszkanie lub dom, nabyte od 1 stycznia 2009 r., muszą ten fakt zgłosić fiskusowi w zeznaniu PIT-39. To nowy formularz, który w tym roku składany jest po raz pierwszy. Ostatnim dniem na jego złożenie jest 30 kwietnia 2010 r.
W zeznaniu tym należy wykazać nie tylko dochód uzyskany z transakcji obrotu nieruchomościami. Obowiązek złożenia tej deklaracji spoczywa także na osobach, które skorzystały z nowej ulgi mieszkaniowej. W dużym uproszczeniu ulga polega na tym, że podatnik nie płaci 19-proc. PIT od dochodu ze zbycia nieruchomości, jeśli w ciągu dwóch lat przeznaczy uzyskane w ten sposób pieniądze na inny cel mieszkaniowy, określony w ustawie o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Przykładem celu mieszkaniowego może być kupno innej nieruchomości.