Podatnik, który w ubiegłym roku sprzedał mieszkanie lub dom i skorzystał z ulgi mieszkaniowej, dochody objęte zwolnieniem musi wykazać w PIT-39.
Dochody uzyskane ze zbycia nieruchomości trzeba wykazać przed urzędem skarbowym. Podatnicy, którzy w ubiegłym roku sprzedali mieszkanie lub dom, nabyte od 1 stycznia 2009 r., muszą ten fakt zgłosić fiskusowi w zeznaniu PIT-39. To nowy formularz, który w tym roku składany jest po raz pierwszy. Ostatnim dniem na jego złożenie jest 30 kwietnia 2010 r.
W zeznaniu tym należy wykazać nie tylko dochód uzyskany z transakcji obrotu nieruchomościami. Obowiązek złożenia tej deklaracji spoczywa także na osobach, które skorzystały z nowej ulgi mieszkaniowej. W dużym uproszczeniu ulga polega na tym, że podatnik nie płaci 19-proc. PIT od dochodu ze zbycia nieruchomości, jeśli w ciągu dwóch lat przeznaczy uzyskane w ten sposób pieniądze na inny cel mieszkaniowy, określony w ustawie o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Przykładem celu mieszkaniowego może być kupno innej nieruchomości.
W PIT-39 podatnik korzystający z ulgi mieszkaniowej musi wykazać dochód objęty zwolnieniem, który wpisuje się w poz. 26 formularza.
Jeśli podatnik nie spełni warunków do skorzystania z ulgi w PIT, np. nie wyda wszystkich środków uzyskanych ze zbycia nieruchomości na inny cel mieszkaniowy, będzie musiał złożyć korektę zeznania PIT-39. Dodatkowo konieczne będzie zapłacenie podatku wraz z odsetkami za zwłokę. Obecnie odsetki za zwłokę wynoszą 10 proc. w skali roku. Odsetki te nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, tj. po upływie terminu do złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym uzyskano przychód z odpłatnego zbycia, do dnia zapłaty podatku włącznie.
50 dni zostało do rozliczenia PIT za 2009 rok