Fundacje zapłacą VAT od przedmiotów wylicytowanych na aukcji charytatywnej.
Jeżeli fundacja przekaże podczas aukcji charytatywnej przedmioty wytworzone przez jej podopiecznych, powinna zapłacić VAT – wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie.
Fundacja zadała pytanie ministrowi finansów, czy przekazanie w ramach aukcji charytatywnej obrazów namalowanych przez byłych policjantów stanowi czynność opodatkowaną VAT. W odpowiedzi organ podatkowy zajął stanowisko, że czynności te powinny być obciążone VAT jako odpłatna dostawa towarów (interpretacja indywidualna wydana 29 lipca 2010 r. przez dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPP3-443-455/10-4/JF).
Mikołaj Jabłoński, ekspert podatkowy w Kancelarii Prawnej Skoczyński Wachowiak Strykowski, która reprezentuje fundację, mówi, że wartość należnego VAT z tytułu dostawy kilkunastokrotnie przewyższa wartość rynkową tych przedmiotów. Jego zdaniem taki sposób interpretacji przepisów jest niekorzystny dla organizacji pozarządowych.
– Przy nabyciu rzeczy będących przedmiotem aukcji (w tym konkretnym przypadku były to obrazy) najczęściej nie powstaje VAT naliczony, który mógłby obniżyć VAT do zapłaty przez fundację. Wartość wylicytowaną w trakcie aukcji trudno uznać za wartość dodaną, tj. ekonomiczną wartość powstającą w kolejnej fazie obrotu gospodarczego – dodaje ekspert.
Argumenty fiskusa można jednak podważyć. W typowych aukcjach charytatywnych uczestnicy licytują konkretne przedmioty, oferując zapłatę odzwierciedlającą rzeczywistą wartość rynkową (np. obraz znanego artysty). Dopiero po zakończeniu licytacji zapłacona kwota jest przekazywana na cele charytatywne.
Natomiast w aukcji organizowanej przez fundację uczestnicy nie liczą, że za dokonaną wpłatę otrzymają przedmiot o wartości rynkowej. Przedmiotem aukcji są rzeczy, które posiadają tylko wartość sentymentalną. Najczęściej są to przedmioty wytworzone przez osoby będące podopiecznymi fundacji lub osoby im najbliższe.
Dlatego zdaniem Mikołaja Jabłońskiego przekazanie takich obrazów w ramach aukcji odbywa się nieodpłatnie. W jego opinii darczyńcy nie uczestniczyli w aukcji z zamiarem nabycia towarów (obrazów). Ekonomiczny sens dokonanych wpłat sprowadza się więc do chęci dofinansowania fundacji, a nie do dokonania zapłaty za konkretną rzecz.
6 tys. fundacji działa na obszarze całej Polski
65 tys. organizacji społecznych i stowarzyszeń działa aktywnie