W przypadku sprzedaży na aukcjach charytatywnych przedmiotów wytworzonych przez podopiecznych fundacji musi ona naliczyć VAT, poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 18076/10). Sprzedaż ta spełnia co do zasady przesłanki odpłatnej dostawy towarów i podlega VAT na zasadach ogólnych.

Resort zwrócił uwagę, że za towary, także sprzedawane na aukcjach, uznaje się wszystkie rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających VAT, a także grunty. W wyniku licytacji przedmiotu wystawionego na aukcji i po dokonaniu zapłaty za wylicytowany przedmiot nabywca staje się właścicielem licytowanego przedmiotu, spełnione są więc przesłanki dostawy towaru. Nawet fakt nieadekwatności dokonywanej zapłaty do rzeczywistej wartości licytowanych przedmiotów pozostaje tutaj bez znaczenia. Podatnikowi zobowiązanemu do rozliczenia VAT z tytułu dokonania czynności opodatkowanej przysługuje prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony.

Ministerstwo Finansów podkreśliło również, że fundacja może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego. Kwota uprawniająca do korzystania ze zwolnienia wynosi obecnie 100 tys. zł, a od 2011 roku zostanie podwyższona do 150 tys. zł.