Ostatnia uchwała składu 7 sędziów NSA z 11 października 2010 r. (sygn. akt I FPS 1/10) potwierdza, że prawo do zastosowania 0-proc. VAT przysługuje zawsze, gdy można dowieść (różnymi dowodami), że doszło do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT). Jak ten wyrok mogą wykorzystać podatnicy?
Jest to dobra wiadomość dla podatników, gdyż przesądza, że podstawową przesłanką do stosowania stawki 0-proc. VAT jest fakt obiektywny wystąpienia WDT, a nie kwestie formalne związane z udowodnieniem tego faktu.
Ta korzystna uchwała jest zdecydowanie krokiem w dobrą stronę, choć istniejące przepisy krajowe dotyczące stosowania stawki 0-proc. przy WDT niestety wydają się niezgodne z prawem unijnym. Chodzi o przepisy nakazujące opodatkować nie według stawki krajowej dostawy, w stosunku do których podatnik nie otrzymał w określonym terminie dokumentów potwierdzających wywóz towarów nawet wówczas, gdy dostawy te spełniają kryteria WDT czy eksportu. Przepisy zapewniają co prawda podatnikom możliwość odpowiednich korekt, tak aby po otrzymaniu niezbędnych dokumentów podatnik mógł opodatkować te dostawy według stawki 0-proc. Jednak uprawnienie to jest uciążliwe dla podatników, zwłaszcza jeśli dokonują oni dużej liczby transakcji towarowych z zagranicą.