Czy wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu 0-proc. VAT, gdy podatnik nie wskazał na fakturze dokumentującej dostawę numeru VAT UE?
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) jest opodatkowana 0-proc. stawką, gdy podatnik wskazał na fakturze dokumentującej dostawę właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nabywcy, a także swój numer VAT. Z literalnego brzmienia art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT wynika, że warunkiem formalnym zastosowania 0-proc. VAT jest m.in. wskazanie na fakturze właściwych numerów VAT zarówno nabywcy, jak i podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
Niewątpliwie w przypadku, gdy dostawa spełnia warunki zawarte w definicji WDT, podatnik uprawniony jest do zastosowania stawki 0-proc. VAT. Oczywiście to na podatniku ciąży obowiązek zebrania dowodów wskazujących, że dostawa spełnia warunki zawarte w definicji. Jeśli jednak obiektywnie dostawa uznawana jest za WDT, to brak jest przesłanek do zastosowania innej stawki niż 0 proc. VAT.