Jest już gotowy projekt nowelizacji ustawy o VAT, który ma wprowadzić na dwa lata ograniczenia w odliczaniu VAT od aut i paliwa. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2011 r., a do końca roku zostały zaledwie trzy posiedzenia Sejmu.
Trzeba przyznać, że plan prac legislacyjnych jest ambitny. Zostało bowiem nieco ponad miesiąc na przeprowadzenie trzech czytań w Sejmie, prace Senatu, podpis prezydenta. Do tego dochodzą jeszcze prace w komisjach sejmowych. Faktem jest, że zmiany w VAT nie muszą obowiązywać od 1 stycznia danego roku, bo jest to podatek rozliczany miesięcznie. Jednak pośpiech resortu finansów wynika nie z troski o dobro podatników – aby nowe zasady obowiązywały z początkiem roku – a o wpływy budżetowe. Im szybciej te zmiany wejdą w życie, tym mniej straci na tym kasa państwa.
Joanna Rudzka, doradca podatkowy, szef działu VAT Kancelarii Ożóg i Wspólnicy, wskazuje, że zgodnie z projektem od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg i masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowić będzie 60 proc. kwoty podatku określonej na fakturze zakupu, kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca – nie więcej niż 6 tys. zł.
– Ograniczenie nie będzie dotyczyć pojazdów kwalifikowanych, na przykład van, przeznaczonych do przewozu ładunków, pojazdów specjalnych, a także pojazdów przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą – wylicza Joanna Rudzka.
Zdaniem naszej rozmówczyni ograniczenie stosować się będzie do importu pojazdów, jak również do ich użytkowania na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze.
Ograniczenie nie będzie jednak dotyczyć przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest odsprzedaż samochodów lub oddanie ich w odpłatne użytkowanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych o podobnym charakterze. Warunkiem będzie, jak dotychczas, przeznaczenie wyłącznie do korzystania na te cele przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.
– Obniżenie podatku lub zwrot różnicy podatku nie będą możliwe w odniesieniu do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu wymienionych pojazdów – ostrzega Joanna Rudzka.
Ekspert dodaje, że zachowane zostaną prawa nabyte z tytułu umów dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, w stosunku do których przysługiwało podatnikowi, na 31 grudnia 2010 r., prawo do obniżenia podatku. Warunkiem jest tu jednak zawarcie umowy w 2010 r. oraz zarejestrowanie jej we właściwym urzędzie do 31 stycznia 2011 r.
Joanna Rudzka zwraca uwagę, że projekt ustawy zakłada wprowadzenie od 1 stycznia 2013 r. nowego art. 86a obejmującego prawem do odliczenia samochody osobowe o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg, w odniesieniu do których na podstawie świadectwa homologacji producenta lub importera wynika, że nie jest to samochód osobowy.
1,8 mld zł nie straci budżet w 2011 roku według wyliczeń rządu na zmianach dotyczących nabywania aut z kratką i paliwa do nich