Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian do ustawy o VAT, które dotyczą czasowego ograniczenia odliczenia podatku naliczonego od zakupu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony oraz paliwa do nich.

Odliczenie ma być ograniczone do 60 proc. kwoty podatku określonej na fakturze zakupu i nie będzie mogło być większe niż 6 tys. zł. Nie będzie miało jednak zastosowania m.in. do pojazdów specjalnych oraz innych niż wskazanych wcześniej pojazdów samochodowych, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi: 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg, 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg, 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg.

Pozostałe zmiany dotyczą m.in. odliczenia VAT od wydatków związanych z nieruchomością wykorzystywaną zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych podatnika lub jego pracowników, definicji wyrobów akcyzowych, importu gazu za pośrednictwem statków oraz dostawy i importu energii cieplnej lub chłodniczej.

Wcześniej zmiany te zawierał projekt podnoszący stawki VAT (który opisywaliśmy dokładnie na naszych łamach). Ostatecznie zmiana stawek trafiła do ustawy okołobudżetowej, którą w tym tygodni zajmował się już Senat.

Projekt zakłada, że większość nowych przepisów zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2011 roku.