Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie spółki Magoora podatnicy mogą odliczać cały VAT od samochodów z kratką i od zakupionego do nich paliwa. Ta sytuacja ma się zmienić od 1 stycznia 2011 r.

Czy auto musi spełnić określone warunki

Podatnik kupił auto ciężarowe, które będzie wykorzystywał w prowadzonej działalności gospodarczej. Czy zakupione auto musi spełniać jakieś warunki w celu pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu jego zakupu oraz zakupu paliwa do jego napędu?

Czy przy quadzie jest limit odliczenia

Na początku 2010 oku podatnik kupił quada i motocykl. Czy podatnika przy odliczaniu VAT od zakupu motocykla lub quada obowiązują jakieś ograniczenia?

Czy deklarację VAT można skorygować

Podatnik kupił auto ciężarowe. Nie odliczał jednak podatku od zakupionego paliwa do tego auta. Czy podatnik ma prawo do złożenia korekty deklaracji dla podatku od towarów i usług w celu odliczenia podatku naliczonego od nabytego paliwa zużytego do napędu samochodu, który w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w sprawie Magoora (C-414/07) traktowany jest jako samochód ciężarowy?

Czy przy leasingu przysługuje odliczenie

Podatnik użytkuje samochód na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Z tytułu rat czynszu odlicza podatek w pełnej wysokości, gdyż samochód spełnia warunki do zaklasyfikowania go jako samochód ciężarowy. Następnie wykupuje pojazd z leasingu. Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej wykup samochodu?

Czy odliczenie dotyczy tylko ciężarówek

Podatnik kupił dwa samochody. Czy można odliczyć VAT od zakupionego samochodu ciężarowego o ładowności poniżej 3,5 tony oraz od paliwa do tego samochodu?

Czy przedstawić badanie techniczne

Podatnik kupuje paliwo do służbowych samochodów co drugi dzień. Czy naczelnikowi urzędu skarbowego należy przedstawić dokumenty, które potwierdzą prawo do odliczenia podatku od nabywanego paliwa?

Czy odliczenia pozbawi brak zaświadczenia

Podatnik chciałby odliczyć VAT od zakupu paliwa do samochodu osobowego, który spełnia warunki wynikające z art. 86 ust. 4 ustawy o VAT. Jednak zaświadczenie diagnosty ze stacji kontroli pojazdów otrzymał po trzymiesięcznym okresie wykorzystywania pojazdu. Czy pozbawiło go to prawa do odliczenia?

Czy dowód pozwala na odliczenie

Podatnik ma trzy samochody ciężarowe. Czy dowód rejestracyjny na samochód ciężarowy stanowi podstawę do odliczenia podatku od zakupu paliwa do tego samochodu?

Czy homologacja jest obowiązkowa

Od roku podatnik prowadzi działalność gospodarczą, w której wykorzystuje samochody. Czy musi posiadać świadectwo homologacji na samochód ciężarowy, aby odliczyć VAT od zakupu samochodu oraz od zakupu paliwa do tego samochodu?

Czy konieczne jest badanie techniczne

W 2010 r. podatnik nabył samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3500 kg. Na samochód ten nie posiada świadectwa homologacji, natomiast w dowodzie rejestracyjnym został zakwalifikowany jako samochód ciężarowy. Czy podatnik musi zrobić dodatkowe badania techniczne potwierdzające spełnienie warunków uprawniających do odliczania całości VAT od paliwa do tego samochodu?

Czy po przeróbkach trzeba korygować VAT

Podatnik kupił samochód ciężarowy do 3,5 tony (posiada homologację, że jest to samochód ciężarowy). Odliczył podatek naliczony w całości. Po upływie sześciu miesięcy podatnik przerobił konstrukcyjnie auto na samochód osobowy. Czy w takim przypadku trzeba skorygować rozliczenia?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak odliczyć podatek od towarów i usług od samochodów i paliwa.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.